Recent Posts

Thứ Ba, ngày 23 tháng 8 năm 2011

Download font ABC - Tải phông chữ ABC

Bộ font ABC hay còn gọi là font Tiêu chuẩn Việt nam 3(TCVN3) gồm những font chữ thông dụng trước kia như .VNTime, .VNArial... và có thể sử dụng với nhiều bộ gõ tiếng Việt như Unikey, VietKey...
DOWNLOAD: ALL ABC FONTS | UPPERCASE ABC FONTS | NORMAL ABC FONTS abc 3d fontarabian abc fontabc vnarial fontaristote abc fontvnavant abci fontbahamas abc fontvnblack abc fontbodoni abc fontvnbook abci fontcentury abc fonthobo vni fontcourier abc fontkorin vni fontgothic abc fontkoala abc fontvnpark abc fontpresent abci fontvntime abc fontvntimeh abc fontvnvogue abc fontNguồn: Fontchu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Chỉ hỗ trợ khi viết Tiếng Việt có dấu. Tất cả các phản hồi không dấu, ngôn ngữ CHAT sẽ không được hỗ trợ.

RSS FeedTwitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More