Recent Posts

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 3 năm 2012

[Download] Visual Foxpro 9.0


Visual FoxPro, ký hiệu vắn tắt là VFP, là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System -DBMS) trực quan. Nó không chỉ là một hệ DBMS mà còn là một ngôn ngữ lập trình có triển vọng. Nó có thể được dùng để viết cả các ứng dụng web.
Visual FoxPro là một công-cụ phát-triển và ngôn-ngữ lập-trình (Development tools and languages), nó sử dụng ngôn ngữ lập-trình hướng-đối-tượng (oop : object-oriented programming) của Microsoft. Được phát triển từ FoxPro (có nguồn gốc từ FoxBASE – bắt đầu phát triển từ 1984 bởi Fox Technologies, sử dụng phong-cách lập-trình theo thủ-tục (programming in the procedural style)). Phiên bản cuối cùng của FoxPro (2.6) làm việc trên Mac OSMS-DOSWindows và Unix. Visual FoxPro 3.0 là phiên bản “Visual” đầu tiên, có thể chạy trong Mac và Windows, các phiên bản sau chỉ dùng trong Windows.
Các phiên bản VFP được Windows được hỗ trợ
Phiên bảnVFP 6.0VFP 7.0VFP 8.0VFP 9.0
Windows NT 4.0ĐượcĐượcKhông được[1]Không được[2]
Windows 95ĐượcChỉ khi thi hànhKhông được[3]Không được
Windows 98ĐượcĐượcChỉ khi thi hànhChỉ khi thi hành
Windows MEĐượcĐượcChỉ khi thi hànhChỉ khi thi hành
Windows 2000ĐượcĐượcĐượcĐược
Windows XPĐượcĐượcĐượcĐược
Windows 2003ĐượcĐượcĐượcĐược
Windows VistaĐượcĐượcĐượcĐược
Windows 7ĐượcĐượcĐượcĐược
Download here

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Chỉ hỗ trợ khi viết Tiếng Việt có dấu. Tất cả các phản hồi không dấu, ngôn ngữ CHAT sẽ không được hỗ trợ.

RSS FeedTwitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More